”Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.”

Ur: Lgr 11 Kunskapskrav i Biologi åk. 3

”tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.”

Ur: Lgr 11 Eleverna ansvar och inflytande

Det här är vad eleverna ska kunna när de går i åk 3, vi ser på utvärderingen att vi är en bit på väg…