Jag har tidigare skrivit om ”no hands up” som vi arbetar med i klassrummet, inlägget finns här  om du vill läsa mer om detta. Nu har det gått ett halvår och jag tycker att det är fantastiskt. Jag ser ett helt annan klassrumsbild än tidigare. Nu vet alla att jag tar glasspinnarna när jag ställer frågor, så eleverna behöver inte sitta och vifta. Det är även helt okej att testa att svara, det gör inget om jag svarar fel. Alla kommer till tals i klassrummet på ett jämt fördelat sätt. Nu fortsätter detta utvecklingsarbete genom att jag vill ge fler chansen att svara samtidigt. Forskning visar att läraren äger stor del av talutrymmet i klassrummet och att det är ett fåtal av eleverna som kommer till tals (Hattie/Williams.) Men med hjälp ”talsnurror” och miniwhiteboards kan alla eleverna i klassrummet svara på en gång. På matematiken kan det se ut så här: jag skriver ett tal på tavlan 7-3=_ sedan får alla i klassen tänka till för att sedan visa upp den siffra som saknas i uträkningen. Sedan tar vi glasspinnarna för att fördela ordet och lyssna på hur olika eleverna har tänkt när de räknat.

img_2173 img_2175

I bland annat ämnet svenska använder vi oss av mini whiteboards, där alla eleverna har en egen att skriva på. När vi samlar på o-ord skriver alla eleverna själva först ner så många ord de kan komma på innan vi samlar ihop dem i ett ordmoln.

img_2160 img_2161 img_2162 img_2163 img_2180