1C

Följ med i vårt arbete

Tagg: SO (Sida 1 av 2)

SO: Religion

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet SO

Vi har startat igång ett stort tema i SO som handlar om religioner. Planeringen av detta tema står Anna (vfu) för och hon kommer dessutom att blogga om detta på hennes sida. http://zwanvo.weebly.com/tema-resv In och läs, så roligt har vi haft!!! Som Anna har skrivit så har vi haft en diakon från Knivsta pastorat som har berättat en berättelse som finns med i judendommen, kristendomen och islam. Första gången handlade det om Noaks ark och senast handlade det om Josef. Till första berättelsen fick eleverna skapa ett blad som skulle symbolisera hopp. Till den andra lektionen fick eleverna arbeta med ord som är snälla, som kan bygga upp vänskap.

Eleverna har även arbetat med fakta kring de olika religionerna och arbetet är långt ifrån klart utan fortsätter nu efter sportlovet…

 

Dilemma och källkritik

Vi startade med att läsa ett dilemmakort som handlade om hur eleverna skulle göra om någon hade med sig godis. En av eleverna på kortet fick erbjudande om att smaka om hen inte berättade för någon om godiset. Här fick eleverna i klassen starta med att fundera enskilt hur de skulle ha gjort i denna situation. Sedan fick de berätta sin tanke för bordsgruppen. Bordsgruppen skulle sedan komma överens om en lösning och dramatisera denna för klassen. Det gick inte lång tid förrän eleverna frågade om vi inte kunde filma med greenscreen, så självklart gjorde vi det.

Vi fick se olika sätt att lösa dilemmat och under det här arbetet får alla chans att visa sin åsikt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Ur: Lgr 11 syftet med ämnet SO

Arbetet gick sedan vidare med att vi skulle välja bilder till vår film, för att få en annan bakgrund. Vi passade då på att prata källkritik och vilka bilder vi får använda. Vi tog först hjälp av ”Vovvevloggen” på UR skola http://urskola.se/Produkter/197497-Hur-vet-du-det-Sa-googlar-du Vi lärde oss en hel del om de frågor vi ska ställa oss innan vi tror på det som står på sidan och vi fortsatte arbetet med att prata om upphovsrätten. Här var det många elever som höll med om att det var bra att det är vi som äger bilderna vi har tagit på vår blogg, så att om någon vill använda dem, så måste de fråga oss först. Vi arbetade vidare med att leta reda på en sida med bilder som vi fick använda. Vi hittade Pixabay så alla bilder i filmen kommer därifrån. Eleverna fick sedan använda appen Green Screen by Do ink för att lägga in filmer och bilder… Här är resultatet:

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Ur Lgr 11 Syftet med ämnet teknik

 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet. Ur Lgr 11 Syftet med SO

Läsutmaning

Under oktober månad har vi i klassen haft en läsutmaning. Den har genomförts tillsammans med vårdnadshavare och den gick ut på att varje dag läsa 15 min hemma och 15 min i klassrummet. För varje 15 minuters läsning hemma har eleverna fått 1 kr. och för varje 15 min. läsning i skolan har hela klassen fått 2 kr. Eftersom att vi har en kompis som drabbats av cancer så var det självklart att det var till Barncancerfonden som pengarna skulle gå till.

2.1 Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål

Skolans mål är att varje elev

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen

Ur: Lgr 11 Del 2

 

Jag kan ju bara prata om klassrummet, men som de har läst och visst märks det att läsningen där hemma också har gått bra. För vilken läsutveckling vi ser… Vi har ju också sett att pengarna i burken hela tiden växer, så här såg det ut när det var dags att räkna ihop slutsumman:

img_2530  600 kronor!!!

Så var det dags för oss att bestämma hur vi skulle göra med pengarna. Vi startade med att titta på Barcancerfondens hemsida. Vi hittade ganska snabbt 3 olika alternativ:

 1. Julklapp https://www.barncancerfonden.se/julbutik/
 2. Insamling https://www.barncancerfonden.se/stod-oss/ge-en-gava/
 3. Supersnöret https://www.barncancerfonden.se/supersnoret/

Efter att vi tittat på de olika alternativen fick alla eleverna fundera själva vad de vill att pengarna skulle gå till. Sedan fick alla skriva en argumenterande text.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. (Ur: Lgr 11 Centralt innehåll i ämnet svenska.)

img_2531 img_2532 img_2533

När alla skrivit sina texter, så var det dags för att framföra sina åsikter och tankar. Alla elever fick i uppdrag att presentera och övertyga om varför deras alternativ var det som vi skulle rösta på.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. (Ur: Lgr 11 centralt innehåll i ämnet svenska.)

img_2552 img_2553

När alla hade berättat sitt tänk så röstade vi och beslutet blev att vi skulle skänka pengarna till insamling med argumenten att det skulle gå till forskning och mediciner.

img_2551

Nöjda deltagare i läsutmaningen. Tack alla ni som har hjälpt till under resans gång…

Barnkonventionen

Arbetet med barnkonventionen har varit i full gång denna vecka. Vi har fokuserat på de fyra artiklarna som sammanfattar hela konventionen:

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

 • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
 • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
 • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
 • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Informationen är hämtad från Barnombudsmannens hemsida. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

Eleverna har arbetat i bordsgrupper och själva bestämt hur de vill visa sin tilldelade konvention. Resultatet har vi satt ihop till en film, så luta er tillbaka och ta del av denna films viktiga budskap…

Kunskapskravet för åk 3 i SO som vi har arbetat mot:

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

 

Pelle har skickat ett brev!

Idag hade äntligen vår hustomte Pelle skrivit ett brev, som vi har längtat. IMG_2042

Vi har gissat att han kanske har varit på semester och det stämde bra. I brevet stod det att han hade varit ”ekvakt” ute i skogen och där hade han hjälpt en ekorre som hade trampat i glas.

Oj vad arg Pelle var över att någon hade kastat glas i skogen! Pelle hade pratat ihop sig med Känslokaptenen om att hen skulle läsa för oss om känslan ilska. Sedan fick eleverna rita och skriva egna tankar om ilska. Dessa finns på ”känsloväggen” i klassrummet. Vi tittade även på ”Evas känslokoll” och där fick vi tipset att när vi blir så där skogtokigt arga, så ska vi ”reflektera” och försöka sortera tankarna innan ilskan tar över och vi inte kan styra vad som händer. Så spännande att höra elevernas kloka tankar och nu har vi bestämt att vi ska tipsa varandra om att reflektera. Vi får se om det fungerar lika bra när någon är arg som det gör när vi pratar om det 🙂

Förmågor som vi tränar i detta arbete:

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar  Ur: Lgr 11 Syfte med ämnet SO

IMG_1998

IMG_1999

Får vi lov att presentera…

…Känslokaptenen!  IMG_1999

Känslokaptenen kommer att vara med oss under året och varje vecka kommer hen att presentera en ny känsla som vi i klassen ska fundera kring, Vi kommer att arbeta utifrån Katerina Janoch bok: IMG_1998

Förra veckan handlade det om glädje och eleverna fick rita och skriva om saker som gör dem glada.

IMG_2005 IMG_2004 IMG_2002

Påsk- värdegrund

Värdegrundsarbete och påsk, hur går det ihop?

Jo den här veckan har vi läst boken IMG_0461 som handlar om just fyra hönor och en tupp. De fyra hönorna försöker säga stopp, men det går inte så bra. Men när de har varit på kurs och tränat på andning, uppburrning och fått arbetat i smågrupper, då törs de säga ifrån och säga stopp.

Vi har läst boken två gånger och tittat noga på bilderna sedan har eleverna ritat en bild som visar någon gång som de har sagt stopp till någon, eller när någon har sagt stopp till dem.

Alla fick sedan redovisa genom att sitta på vår snurrande redovisningsstol. Extra roligt blev det när alla fick chansen att vara den som sakta snurrar kompisen som redovisar, så att alla har chansen att se bilden. Det blev också prat om hur vi kan göra  när någon inte lyssnar på stopp eller sluta. De flesta var överrens om att nästa steg var att säga till en vuxen.

IMG_0459 IMG_0457 IMG_0456

Påsk- fakta

Den här veckan har det handlat mycket om påsk, vi har läst om svenska traditioner kring påsk. Det var lite svårt att förstå skärtorsdagen var baddagen och att långfredagen skulle vara låååångtråkig :).

Den här boken har vi läst: IMG_0451

Men det vi fokuserat allra mest på är ägg. Minns ni arbetet med hjärtat som vi gjorde tidigare? Annars kan ni läsa om det här. Vi har haft samma upplägg denna gång. Eleverna har delats upp i grupper och alla har ansvarat för ett djur och dess ägg. Grupperna har gjort varsin sida till en Powerpoint och sedan har vi redovisat för varandra och alla har berättat om sitt djur. Här har eleverna bestämt vad de vill berätta för fakta och ansvarat för bilden samt gjort i ordning sin Powerpoint sida. Mitt uppdrag som lärare har varit att läsa upp fakta samt varit sekreterare.

IMG_0469

IMG_0462 IMG_0463 IMG_0464 IMG_0465 IMG_0466 IMG_0467 IMG_0470

Vi har även under arbetets gång tittat på filmer om djur som lägger ägg. Tyvärr kan jag inte länka till dessa då det behövs en inloggning för att se dessa. Men filmerna heter ”Här kommer äggdjuren”.

 

Rocka sockorna

Att arbeta med allas lika värde och olikheter är något som vi ofta återkommer till i klassrummet. Därför kändes det självklart att uppmärksamma ”Rocka sockorna dagen”, som just handlar om att hylla olikheter. Det ger också en möjlighet att visa att det går att påverka många människor redan som barn. Nathea som är grundaren av detta är ju inte så gammal, men lyckas ända få med sig väldigt många med hjälp av sin mamma och facebook. Läs mer om Rocka sockorna här.

Vi startade i fredags med information om Rocka sockorna i forma av en Grej of the day. Självklart var det sedan valfritt att vara med när det sedan blev måndag. Det var någon som hade glömt men ändå ville vara med, men det löstes snabbt med att ta av sig en innesko, eller vända en strumpa… Så här såg det ut i samlingen.

IMG_0443

 

 

 

Grej of the day

IMG_0043Idag började vi joba med pyramiderna. pyramiderna började i ijypten och faraon var gömd i pyramiderna. Det finns hundra tals gångar och faraon hade guld med sej.

IMG_0044 IMG_0046 IMG_0042

och vi har  jobat med formen pyramid.

IMG_0047

Vid tangenterna:

Vivilinen och Glittermoln

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén