1C

Följ med i vårt arbete

Tagg: NTA

NTA

Även om vi närmar oss slutet av terminen så pågår det fullt med arbete i klassrummet. Den här veckan har vi testat att väga med hjälp av en balansvåg. Många spännande diskussioner om vad som var lättast och vad som var tyngst. Vi har även lärt oss ett nytt ord: kalibrera…

NTA

Vi har börjat med en ny NTA-låda. Denna gång kommer det handla om att balansera och väga. Mer information om NTA och om temat finns här: http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/Balansera-och-vaga/

Vårt första uppdrag gick ut på att balansera en pappersfjäril och se vad som händer när tyngden förändras med hjälp av ett gem. Många tyckte att det var svårt att hitta balanspunkten på fjärilen och ännu svårare när gemet sattes på. Men någon hittade och balanspunkten snabbt och kunde berätta för de andra att balanspunkten flyttas mot gemet och då blev det lättare. Någon kom jämförelsen med en gungbräda och berättade om vikten var ojämn så kunde man flytta sig lite på gungbrädan och sedan gick det att gunga.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO

NTA

Den här veckan har vi fortsatt att testa vilka egenskaper olika ämnen har. Vi har testat vilka som flyter och vilka som sjunker.

Först fick eleverna gissa/förutse vilka saker som flyter/sjunker eller vilka som gör båda.

IMG_0007 IMG_0008

Sedan fick eleverna testa om deras förutsägelser stämmer.

Flyter eller sjunker (Klicka på länken för att se filmen)

Arbetet fortsätter med att vi tillsammans på tavlan sätter in sakerna i diagrammet beroende på hur experimentet gick

IMG_0012

Avslutningsvis ritar eleverna själva i sin loggbok.

IMG_0013

NTA

I veckan har vi startat på arbetet med NTA. Mer information om vad NTA är hittar ni på Skolutvecklings hemsida. Det tema vi har startat med heter ”fast eller flytande” och första uppdraget gick ut på att jämföra två föremål. Eleverna skulle leta efter både likheter och skillnader.

IMG_9252[1] IMG_9251[1]

Här började vi att prata om fasta föremål  och vad som kännetecknar dessa. Det var lite svårt men med nästa uppdrag började vi förstå lite bättre…

IMG_9256[1] IMG_9253[1]

Sortera efter form och sedan efter färg. Här förstod vi att fasta föremål kan ha olika former och olika färger.

Nästa vecka fortsätter arbetet.

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén