1C

Följ med i vårt arbete

Tagg: NO (Sida 1 av 3)

NTA

Även om vi närmar oss slutet av terminen så pågår det fullt med arbete i klassrummet. Den här veckan har vi testat att väga med hjälp av en balansvåg. Många spännande diskussioner om vad som var lättast och vad som var tyngst. Vi har även lärt oss ett nytt ord: kalibrera…

Svenska/NO

Vi har under senaste veckorna planerat att göra en kokbok. Eftersom att vårt tema detta år är hälsa och rörelse så har vi pratat om vad som är nyttigt för kroppen och sedan bestämde vi oss för att göra en kokbok som innehåller nyttiga mellanmål.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Ur: Lgr11 kunskapskrav i NO åk.3

Eleverna har i grupper sökt (och övat källkritik) efter recept med hjälp av lärplattorna. De har arbetat i par och tillsammans skrivit ner de ingredienser som behövdes samt tillvägagångssätt.  Vi har sedan tagit reda på information om hur vi ska fota vår mat för att få bäst bilder.

Bildframställning

Igår var det sedan dags att göra allt mellanmål. Så spännande att få vara med när eleverna läser/följer recept och sedan dekorerar för att till slut fotografera.

Idag har vi börjat arbetet med att sätta samman bilder med text till den gemensamma kokboken.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Ur: Lgr 11 kunskapskarav åk 3 i ämnet svenska.

NTA

Vi har börjat med en ny NTA-låda. Denna gång kommer det handla om att balansera och väga. Mer information om NTA och om temat finns här: http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/Balansera-och-vaga/

Vårt första uppdrag gick ut på att balansera en pappersfjäril och se vad som händer när tyngden förändras med hjälp av ett gem. Många tyckte att det var svårt att hitta balanspunkten på fjärilen och ännu svårare när gemet sattes på. Men någon hittade och balanspunkten snabbt och kunde berätta för de andra att balanspunkten flyttas mot gemet och då blev det lättare. Någon kom jämförelsen med en gungbräda och berättade om vikten var ojämn så kunde man flytta sig lite på gungbrädan och sedan gick det att gunga.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO

Eken

I höstas följde eleverna en eks förvandling inför vintern och i samband med detta samlade vi in några ekollon som vi la i vatten med förhoppning om att vi skulle få följa ekens väg från ekollon till ekträd. I början var det inte så mycket som hände och intresset för ekollonen som låg i en burk förnstret var inte så stort. Men sakta började det komma små rötter och ekollonen flyttades till små vaser och då började intresset från eleverna komma. Nu få våra miniekar dagliga inspektioner då det är många som vill se vad som har hänt under natten…

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO

Grej of the day

Vi kallar det fortfarande för Grej of the day fast vi inte gör det varje dag, men det är ett återkommande moment och när det går för länge mellan gångerna så frågar eleverna lite oroligt om vi har slutat med det…

Den här veckan handlade det om Supermånen.

img_2576

img_2578 img_2577

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO

NO: svampar

Det kom ett brev, självklart var det undertecknat med Pelle… Han hade svarat på våra frågor som bland annat handlade om hans hus i klassrummet som har formen av en svamp. Men han funderade även på om vi hade arbetat något med just svampar… Det hade vi ju inte så det passade perfekt. Vi startade igång 4 stationer

  • Faktafilm om svampar

 

  • Skapa svampar i modellera img_2320 img_2319
  • Faktatext samt skrivande om svampar img_2324
  • Lyssna på Zvamp kramp

https://www.youtube.com/watch?v=MKWbQPxd0zs

samt äta lite annorlunda svampar…   img_2323 

 

Kemins dag 21/10

I fredags firade vi Kemins dag med att genomföra ett experiment kopplat till årets tema hälsa. Experimenten genomfördes med hjälp av http://www.ikem.se/vi-arbetar-med_1/for-skolan-larare-och-elever/kemins-dag

Vi startade med att titta på en film om hur vattenrening går till http://urskola.se/Produkter/165662-Jobb-i-staden-Janne-gor-dricksvatten. Eleverna fick fundera på vad de trodde skulle hända när vi hade i kemikalier i smutsigt vatten. Sedan genomförde vi experimentet och fick följa kemikaliernas arbete i vattnet. Mycket spännande och flera av eleverna var framme och tittade på burken flera gånger för att se förändringen i vattnet.

img_2315 img_2314

Bilderna blev kanske inte de bästa, men på första bilden har vi precis stoppat i kemikalier i vattnet och på den andra bilden har kemikalierna börjat ”klumpa” ihop smutsen så att det är lättare att separera den från det rena vattnet…

 

Ur LGR 11 Kunskapskrav åk 3 NO

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Cut up poems/ vårdikter

Vi har under hösten och vintern skrivit årstidsdikter utifrån våra sinnen, när det kom till vårdikten var det dags att testa något nytt. Vi utgick från ”Kanel och Kanin letar efter sommaren”.

IMG_0681

Alla elever fick en av dikterna från boken och uppdraget var att klippa ut ord och sätta ihop dem till en egen dikt.

IMG_0682IMG_0683

Resultatet:

IMG_0687 IMG_0688 IMG_0685 IMG_0684

Grodors livscykel

Även om det har stått lite still på bloggen så har det inte gjort det i klassrummet. Vi har under några veckor arbetat med kunskapskravet i NO för åk 3:

 I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Ur: Skolverket

Vi har bland annat varit och tittat på grodägg i en damm. Första gången vi var där så var dammen alldeles bubblig och det var fullt med geléklumpar. Nästa gång hade de svarta prickarna blivit synligare.

IMG_0631 IMG_0633 IMG_0634

Det här skapade många frågor, bland annat:

  • Hur många av äggen överlever och blir grodor?
  • Hur stora blir grodorna
  • Vilka är äggen och grodornas fienden?

Så vi gick tillbaka till klassrummet och började söka olika fakta och på den här sidan så hittade vi många svar.

Fjärdegången vi gick för att se grodornas utveckling såg det ut såhär:

IMG_0040 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0046 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0053

I klassrummet har vi pysslat ihop ett häfte som visar grodans livscykel.

IMG_0648 IMG_0647 IMG_0639

IMG_0809

 

Knoppisar

Den här veckan har vi arbetat med knoppisar. Vi startade arbetet med att i halvklass leta knoppisar ute i skolskogen. Sedan tittade vi korta filmer inne i klassrummet och målade med pastellkritor varsin knoppisbild.

IMG_0597 IMG_0598 IMG_0603

Arbetat har sedan fortsatt under veckan och eleverna har gjort egna knoppisar, skrivit korta faktatexter och arbetat med ett trädmemory. Så här fint har vi det i fönstret efter veckans arbete:IMG_0613

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Ur: Lgr 11 2.2 kunskaper

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén