1C

Följ med i vårt arbete

Tagg: Matematik (Sida 1 av 3)

Matematik

Just nu är det mycket matematik i klassrummet, vi har anmält oss till Mattematchen som är en tävling där vi har chansen att träna flera av våra nuvarande mål på en hemsida. Vi startade lite lugnt och lite efter alla andra, men denna vecka har vi gått all in och i skrivande stund ligger vi 3:a denna vecka! Tävlingen fortsätter till början av Maj, så vi har några veckor på oss att klättra upp även i den totala rankingen…

   Så här kan det se ut när eleverna tränar på olika uppgifter i Mattematchen.

Samtidigt i klassrummet är den några som tränar talraden genom att hålla för några tal i hundrarutan och låta kompisen säga vilket tal som är 10 före eller 10 efter. Eller vilket tal som kommer precis före/efter o.s.v.

En grupp elever spelar ett subtraktionsspel, där det gäller att bli säker på räkning i talområdet 0-20

Sista gruppen elever tränar i matteboken och här är det både klockträning och addition samt subtraktion som tränas

Eleverna arbetar 15 min/station och byter sedan med varandra.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Ur:Lgr 11 knunskapskrav matematik åk 3

 

Programmering

Vi har arbetat vidare med Programmera mera från UR och i det här programmet pratades det om vikten av att kunna sortera när man programmerar. Sortering har vi ju tidigare under terminen arbetat med en hel del. Men något som vi inte har gjort så mycket är att testa programmering på en påhittad robot, i detta fallet oss själva. Med hjälp av utskriftsmaterial från Kodboken så byggde eleverna egna banor. Sedan fick de lägga en kod som tillslut testades genom att en av eleverna fick agera robot.

Programmering

I arbetet med programmering har vi nu startat upp med att följa en serie som heter Programmera mera. I första programmet handlade det om vikten av att kunna se mönster när man programmerar. Den första uppgiften eleverna fick göra var att följa ett mönster på ett armband men det skulle göras 5 gånger och det gick på tid…

 

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. Ur Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i matematik

Vi fick också lära oss om datorns ”alfabet” eller maskinkod ASKII tabellen. Där eleverna fick testa att skriva egna ord med hjälp av ettor och nollor.

 

Programmering

En till grupp har programmerat ett spel och här kommer länken för att spela det. Ni använder mellanslagstangenten för att få apan att hoppa och spelet slutar när ny lyckats fånga alla bananer. Försök att använda så få hopp som möjligt. Lycka till!

https://scratch.mit.edu/projects/133473366/

 

 

Programmering

Vi är igång med att programmera olika spel. Här kommer en länk till det första spelet som är klart, spela gärna! Samla ostar, men se upp för både skalbaggar och spöket…

https://scratch.mit.edu/projects/131344751/#fullscreen

 

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Matematik: stationer

Vi arbetar ofta i olika stationer på matematiken. Så här såg det ut idag:

Station 1 : Träna uppdelning av talen 0-10

img_2581

Station 2: Träna klockan och talområdet 0-20 i matteboken

img_2580

Station 3: Talområdet 0-20 appar

img_2585

Station 4: Winnettkakort (eleverna arbetar i par, den ena drar ett kort och den andre räknar. Den första måste också räkna för att kontrollera kompisens svar. Eleverna tränar talområdet 0-20.

Vi prata även om att använda begreppen addition och subtraktion…

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 matematik

Talutrymme i klassrummet

Jag har tidigare skrivit om ”no hands up” som vi arbetar med i klassrummet, inlägget finns här  om du vill läsa mer om detta. Nu har det gått ett halvår och jag tycker att det är fantastiskt. Jag ser ett helt annan klassrumsbild än tidigare. Nu vet alla att jag tar glasspinnarna när jag ställer frågor, så eleverna behöver inte sitta och vifta. Det är även helt okej att testa att svara, det gör inget om jag svarar fel. Alla kommer till tals i klassrummet på ett jämt fördelat sätt. Nu fortsätter detta utvecklingsarbete genom att jag vill ge fler chansen att svara samtidigt. Forskning visar att läraren äger stor del av talutrymmet i klassrummet och att det är ett fåtal av eleverna som kommer till tals (Hattie/Williams.) Men med hjälp ”talsnurror” och miniwhiteboards kan alla eleverna i klassrummet svara på en gång. På matematiken kan det se ut så här: jag skriver ett tal på tavlan 7-3=_ sedan får alla i klassen tänka till för att sedan visa upp den siffra som saknas i uträkningen. Sedan tar vi glasspinnarna för att fördela ordet och lyssna på hur olika eleverna har tänkt när de räknat.

img_2173 img_2175

I bland annat ämnet svenska använder vi oss av mini whiteboards, där alla eleverna har en egen att skriva på. När vi samlar på o-ord skriver alla eleverna själva först ner så många ord de kan komma på innan vi samlar ihop dem i ett ordmoln.

img_2160 img_2161 img_2162 img_2163 img_2180

 

Matematik

Att kunna förklara hur jag tänker är en viktig del i matematiken och det här tränar vi ofta på.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. Ur Lgr 11 kunskapskrav åk 3 matematik

Här är ett exempel på hur likhetstecknet kan användas när man är säker på tecknets betydelse:

Här är ett sätt att tänka när man räknar subtraktion:

När eleverna sätter ord på sitt tänk, så är det lättare att hjälpa till att hitta de bästa strategierna. Ibland kan det ju vara så att en strategi fungerar på mindre tal, men när talen blir mer komplicerade så fungerar det inte. Då är det bättre att redan från början hitta en mer lämplig strategi. En annan viktig aspekt i detta är att lyssna på på hur andra tänker och på så sätt få chans till flera sätt att tänka matematik.

 

Matematik: skriva siffror

En del av veckans matematik har handlat om att skriva siffror. Vi har tränat på att hur siffrorna skrivs för att de ska bli så snygga som möjligt. Precis som en del bokstäver behöver de stå på raden och vara vända åt ett visst håll för att vi ska känna igen dem.

Vi har tränat på olika sätt:

img_2128 img_2129

Vi har även spelat in en instruktionsfilm…

https://www.youtube.com/watch?v=V9vdv64IYYo

Påsk- matematik

Är det påskvecka så är det, då får även matematiken ha påsktema. Vi har testat på att göra mönster med påskharar.    IMG_0447

Vi har även testat på att göra diagram med hjälp av påskharar. Här fick alla ta 10 kort och sedan kryssa i rätt stapel. När alla var klara så jämförde vi staplarna för att se vilken stapel som var högst/minst.

IMG_0446

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén