1C

Följ med i vårt arbete

Tagg: målträning

Målträning

Mål

Skolans mål är att varje elev

  • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

Ur: Lgr 11 Elevernas ansvar och inflytande

I vår klass pratar vi mycket om mål och vad eleverna tränar på i de olika arbeten som vi gör. Här blir det också naturligt att vi ser att vi tränar på olika saker. Så här kan det se ut i vårt klassrum när alla har fokus på att träna på sitt eget mål.

 Här tränas det på att skriva snygga bokstäver.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. Lgr 11 Kunskapskrav åk 3 svenska.

 Här tränas det på läsförståelse.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 svenska

 Här tränas det på stavning 

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 svenska

 Här tränas det på att få läsflyt genom att läsa korta texter med flera småord.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 svenska

Nytt år nya möjligheter :)

Årets första skoldag började med lite fördjupning om egna mål, både mål som kommer tränas på i skolan och mål som kan tränas hemma.

img_2863 img_2864 img_2866 img_2867

Så nu är det bara att börja…

Målträning

Vi pratar ofta om vad vi tränar på i klassrummet. Vi pratar både om kunskapskraven i Lgr 11 men även om individuella mål. Just nu arbetar vi i SO med kunskapskravet:

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Före vi startar arbetet pratar vi då om vad det är vi ska kunna när vi är klara, så att alla vet vad det är vi ska lära oss. I ämnet svenska kan det se annorlunda ut, där tränar eleverna på olika saker på samma uppgift. Idag på halvklasslektionen så läste eleverna upp sagor de tidigare skrivit, sedan fick de titta på sin text och fundera på vad de behövde träna på. Många glada tillrop blir det när någon elev ser att hen behöver träna på samma sak som någon annan.

”Jag tränar på att ha vässad penna och att skriva snygga bokstäver som står på raden”   img_2543

”Jag tränar på att stava”   img_2544

”Jag tränar på att skriva mellanrum och att skriva på raderna” img_2545

”Jag tränar på att skriva med små bokstäver” img_2546

”Jag tränar på att skriva frågetecken och utropstecken”  img_2547

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén