1C

Följ med i vårt arbete

Tagg: Lgr 11 (Sida 1 av 4)

Brev från Pelle

Äntligen har Pelle hört av sig, vi som varit så oroliga. Vi fick ett långt brev den här gången, han hade varit ute på en resa och träffat flera nya vänner. Tyvärr hade han hamnat mitt i en storm och alla vänners hus hade blivit förstörda. Kunde vi kanske hjälpa till och bygga upp deras hus/husvagn/café igen? Pelle hade bilder på hur det hade sett ut innan stormen, men tyvärr ingen instruktion på hur vi skulle bygga. Vi fick däremot gärna skriva en instruktion i appen keynote och knäppa bilder till så att det fanns kvar om något skulle hända med husen igen. Självklart hjälper vi till när Pelle frågar om det och efter att vi hade pratat om vad en instruktion är  och hur det skrivs så startade grupperna ivrigt igång.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap

Ur: Lgr 11 kunskapskrav för åk 3 i ämnet svenska

Nästa vecka hoppas vi vara klara så att familjerna kan få flytta in, så slipper Pelle vara ensam kvar i klassrummet under sommaren…

Svenska/NO

Vi har under senaste veckorna planerat att göra en kokbok. Eftersom att vårt tema detta år är hälsa och rörelse så har vi pratat om vad som är nyttigt för kroppen och sedan bestämde vi oss för att göra en kokbok som innehåller nyttiga mellanmål.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Ur: Lgr11 kunskapskrav i NO åk.3

Eleverna har i grupper sökt (och övat källkritik) efter recept med hjälp av lärplattorna. De har arbetat i par och tillsammans skrivit ner de ingredienser som behövdes samt tillvägagångssätt.  Vi har sedan tagit reda på information om hur vi ska fota vår mat för att få bäst bilder.

Bildframställning

Igår var det sedan dags att göra allt mellanmål. Så spännande att få vara med när eleverna läser/följer recept och sedan dekorerar för att till slut fotografera.

Idag har vi börjat arbetet med att sätta samman bilder med text till den gemensamma kokboken.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Ur: Lgr 11 kunskapskarav åk 3 i ämnet svenska.

Matematik

Just nu är det mycket matematik i klassrummet, vi har anmält oss till Mattematchen som är en tävling där vi har chansen att träna flera av våra nuvarande mål på en hemsida. Vi startade lite lugnt och lite efter alla andra, men denna vecka har vi gått all in och i skrivande stund ligger vi 3:a denna vecka! Tävlingen fortsätter till början av Maj, så vi har några veckor på oss att klättra upp även i den totala rankingen…

   Så här kan det se ut när eleverna tränar på olika uppgifter i Mattematchen.

Samtidigt i klassrummet är den några som tränar talraden genom att hålla för några tal i hundrarutan och låta kompisen säga vilket tal som är 10 före eller 10 efter. Eller vilket tal som kommer precis före/efter o.s.v.

En grupp elever spelar ett subtraktionsspel, där det gäller att bli säker på räkning i talområdet 0-20

Sista gruppen elever tränar i matteboken och här är det både klockträning och addition samt subtraktion som tränas

Eleverna arbetar 15 min/station och byter sedan med varandra.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Ur:Lgr 11 knunskapskrav matematik åk 3

 

Svenska: Livet på en pinne

Nytt skrivprojekt är igång. Denna gång handlar det om ”livet på en pinne. Inspiration kommer från Maria Nilsson Thore.  Det här är en klurig bok som man kan läsa och fundera mycket kring. Vad är livet på en pinne? Vad betyder det? Vi läser ett uppslag i taget och sedan gör eleverna en skrivuppgift till. När vi skriver så tänker vi noga på:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 svenska

Det här är ett arbete som kommer att fortsätta under några veckor.

Svenska: högläsning

Läsning är något vi gör mycket i åk 1. Det är parläsning, tyst läsning, körläsning och inte minst att lyssna på högläsning. Just nu har vi denna högläsningsbok:  Förutom att lära sig att avkoda texten och få flyt i läsningen handlar det mycket om att förstå det vi läser. Så när jag som lärare läser för eleverna har vi oftast ett uppdrag. Det kan handla om att plocka ut ord som de inte förstår, eller att rita egna bilder till en text. Vi kan även läsa en del av boken och eleverna får i uppdrag att skriva vad de tror händer sedan…

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 1 svenska

Religion

Ett av de stora målen i religionsarbetet har varit:

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i SO

Här var det Anna som var planeraren och dokumentatören och uppgiften gick ut på att sätta sig in i huvudpersonernas tankar i  välkända berättelser ur bibeln. Resultatet blev intervjuer som filmades med Green screen. Bilder som eleverna får använda valdes ut från Pixabay.

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=4YWQswxC9Q4

 

Serierna börjar ta form…

Idag var det dags att börja skriva och rita de egna serierna, men det helade startade med lite serieinspiration i form av en portfölj full med papper, pennor och sudd…

Oj vilket intresse! Det var flera som önskade fortsätta på fritids…

Här är några av framsidorna, viss blir man sugen på att läsa vidare!

Så här såg det ut förra veckan när vi invigde vår serietidningslåda. Koncentrationen var på topp, många gånger kom eleverna och visade saker som de hittade i tidningarna som vi hade pratat om. Det kunde vara olika pratbubblor, symboler eller ansiktsuttryck.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet svenska

Fortsättning på arbetet med serier

Vi har idag fortsatt arbetet med serier och med hjälp av en handledning från http://serieriundervisningen.se/ så har vi idag lärt oss mer om pratbubblor, symboler och hur man med små förändringar kan ändra bilders känslostämning.

 

Eleverna fick sedan träna på dessa saker genom att använda påbörjade serier

Vi tog även hjälp av Emmas serietecknarskola vi såg två avsnitt och här var det fler som ville se mer, många bra förslag fick vi…

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i svenska

Programmering

I arbetet med programmering har vi nu startat upp med att följa en serie som heter Programmera mera. I första programmet handlade det om vikten av att kunna se mönster när man programmerar. Den första uppgiften eleverna fick göra var att följa ett mönster på ett armband men det skulle göras 5 gånger och det gick på tid…

 

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. Ur Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i matematik

Vi fick också lära oss om datorns ”alfabet” eller maskinkod ASKII tabellen. Där eleverna fick testa att skriva egna ord med hjälp av ettor och nollor.

 

Svenska: Serier

Det senaste numret av Bamse hade ett avsnitt som handlade om källkritik, så vi passade på att slå ihop arbetet med källkritik med skrivning och läsning. Vi började med att läsa första delen i tidningen, sedan fick var och en skriva ett eget slut.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Ur Lgr 11 kunskapskrav åk 1 i svenska

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i svenska

Sida 1 av 4

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén