Äntligen har Pelle hört av sig, vi som varit så oroliga. Vi fick ett långt brev den här gången, han hade varit ute på en resa och träffat flera nya vänner. Tyvärr hade han hamnat mitt i en storm och alla vänners hus hade blivit förstörda. Kunde vi kanske hjälpa till och bygga upp deras hus/husvagn/café igen? Pelle hade bilder på hur det hade sett ut innan stormen, men tyvärr ingen instruktion på hur vi skulle bygga. Vi fick däremot gärna skriva en instruktion i appen keynote och knäppa bilder till så att det fanns kvar om något skulle hända med husen igen. Självklart hjälper vi till när Pelle frågar om det och efter att vi hade pratat om vad en instruktion är  och hur det skrivs så startade grupperna ivrigt igång.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap

Ur: Lgr 11 kunskapskrav för åk 3 i ämnet svenska

Nästa vecka hoppas vi vara klara så att familjerna kan få flytta in, så slipper Pelle vara ensam kvar i klassrummet under sommaren…