Den här veckan har handlat om bokstaven/ljudet Aa. Vi startar med att titta på Bokstavståget A. Här får vi först gissa vilken bokstav/ljud det kommer att handla om. Efter filmen spelar vi tillsammans några av spelen som finns på Bokstavståget, vi gör detta på vår interaktiva tavla, där eleverna är med och styr spelet direkt på tavlan. Här vill alla vara med och styra spelet, allas händer är uppe i luften för att få vara den som trycker på tavlan och besvikelsen är stor om man inte får uppdraget.

Vi tränar på att säga ljudet och tittar på hur vi har munnen när vi säger ljudet. Går det att säga Aa med stängd mun? Sedan är det dags för bokstavsburkarna, där vi lyssnar efter ljud. Hörs Aa i början, mitten eller i slutet av apa?

IMG_8802[1] IMG_8803[1]

Att skriva läsligt för hand är ett kunskapskrav för åk 3, så nästa steg är att träna på att skriva bokstaven. Även här använder vi Bokstavståget som träningshäfte.

Under hela veckan passar vi även på att sjunga Majas alfabetssånger