1C

Följ med i vårt arbete

Tagg: berättelser

Berättelser

Idag har vi fortsatt arbetet med berättelser. Eleverna delades upp i grupper och fick titta på ett eget avsnitt av Sagomattan.

IMG_0604 IMG_0605  IMG_0607

Sedan fick grupperna dela upp berättelsen från programmet och rita varsin bild. Så roligt att höra eleverna direkt börja prata om vem som ska rita början/problemet/lösningen/slutet. Det är nämligen ett av kunskapskraven för åk 3 🙂

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav för åk 3 i ämnet svenska

Sedan fick grupperna berätta sin berättelse för resten av klassen.

IMG_0621 IMG_0619 IMG_0617

(En grupp berättar nästa vecka)

 

Ännu fler berättelser…

Arbetet med berättelser går vidare och idag hade vi två berättelsestationer. På den första fick eleverna skriva en plan för en egen berättelse.

IMG_0382

För att sedan skriva sin egen berättelse.

IMG_0383

På den andra stationen fick eleverna med hjälp av pappersdockor spela upp ”Rödluvan”.

IMG_0377 IMG_0378 IMG_0379 IMG_0380

IMG_0381

 

Nya berättelser

Vi jobbar vidare med berättelser och idag använde vi oss av appen ”Quiver”. Eleverna började med att färglägga en målarbild.

IMG_0351[1]

Sedan startar man appen och den förvandlar bilden till 3D.

IMG_0325[1]

Nästa uppgift var att planera sin berättelse med hjälp av en berättelsekarta, där eleverna tänker ut vilka delar deras berättelser ska ha. Avslutningsvis lästes berättelserna in till 3D filmen. Klicka på länkarna nedan för att se elevernas berättelser:

Dino

Papa

Den mystiska elddraken

Draken Inget

Hästen

Kära lilla ponny

Mona och hajen

Bonnys äventyr

Lina

Sandras äventyr

Kleos äventyr

Barbie

 

Berättelser och värdegrund

Vi har startat arbetet med berättelser och i måndags gjorde vi vår egen tecknade berättelse som vi redan skrivit om i tidigare inlägg. Vi har pratat om att en berättelse innehåller olika delar, början, händelse och ett slut. Den här veckan har vi läst ”Kaninkostymen” två gånger. Den första gången läste vi början och händelsedelen, sedan fick eleverna rita ett eget slut.

IMG_0300

Den andra gången vi läste fokuserade vi på hur huvudpersonerna i boken hade kunnat gjort annorlunda för att alla skulle ha fått det bra.

IMG_0302 IMG_0303 IMG_0301

Berättelser

Vi har arbetat med berättelser i dag och vi började med att titta på Sagomattan.

Vi pratade om att berättelser har en början, handling och ett slut. Sedan satte vi ihop en egen tecknad berättelse med hjälp av en app. Alla i gruppen var med och bidrog med de olika delarna och så här blev slutresultatet:

”Jontes bekymmer” (klicka på länken)

 

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Ur: Lgr 11 Kunskaper

 

Svenska

Vi har testat att skapa berättelser med hjälp av bildtärningar. Vi har gjort det muntligt för att starta igång tanken om berättelsers uppbyggnad. Vi startade berättelsen tillsammans, sedan fick alla i turordning slå en tärning och med hjälp av bilden som visades hitta på en fortsättning på berättelsen. Det blev så lyckat och många av eleverna vill fortsätta flera varv…

IMG_8956[1]

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Ur: kunskapskrav åk 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén