1C

Följ med i vårt arbete

Tagg: barnkonventionen

Barnkonventionen

Arbetet med barnkonventionen har varit i full gång denna vecka. Vi har fokuserat på de fyra artiklarna som sammanfattar hela konventionen:

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

  • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Informationen är hämtad från Barnombudsmannens hemsida. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

Eleverna har arbetat i bordsgrupper och själva bestämt hur de vill visa sin tilldelade konvention. Resultatet har vi satt ihop till en film, så luta er tillbaka och ta del av denna films viktiga budskap…

Kunskapskravet för åk 3 i SO som vi har arbetat mot:

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

 

SO barnkonventionen

Den här veckan hörde Grej of the day ihop med vårt arbete med barnkonventionen. Ämnet var Malala och vi pratade mycket om hennes arbete för att alla ska få gå i skolan. Efter en Powerpoint med fakta så tittade vi på  Lilla Aktuellt för att ytterligare förstärka informationen. Det här väckte många frågor och tankar. Men vi kunde konstatera att artikeln ”alla barn har rätt att gå i skolan” verkligen borde gälla för alla barn…

Vidare fortsatte vi med boken ”Vad är ett barn” av Beatrice Alemanga som bland annat handlar om att barn är olika och att barn är barn just nu, men de kommer inte vara det för alltid… IMG_8976[1]

 

Här fick eleverna göra egna barnbilder med hjälp av kolkritor och vattenfärger.

IMG_9001[1]

 

 

 

 

 

 

 

IMG_8977[1]

 

 

Barnkonventionen

Idag startade vi arbetet med barnkonventionen. Eftersom att barnkonventionen innehåller artiklar som visar barns rättigheter och hur barn i världen har rätt att ha det så tänkte vi att det här arbetet inte är något som bara arbetas med kring FN-dagen 24/10 utan det här återkommer vi till flera gånger under året.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i SO

För att förstå vad barnkonventionen är så tog vi hjälp av ”Evas superkoll 2” Där hon berättar om barnkonventionen och några av artiklarna. Hon berättar även hur det var innan barnkonventionen fanns, tänk att det inte är så länge sedan som det var okej att aga barn både hemma och i skolan…

Arbetet gick sedan vidare med ett material från Barnombudsmannen i Uppsala som heter ”Din röst”  Här gjorde vi den första uppgiften där vi fick åka med ett skepp ut på stormande hav. Efter några stora vågor och kraftiga vindar så kraschar till slut båten mot en stor klippa och vi spolas i land på en öde ö. I grupper om ca. 4 elever fick de sedan prata om vad de behövde för att överleva på ön.

IMG_8937[1]Några grupper tyckte att det behövdes ganska mycket saker för att klara sig på en öde ö och några grupper tyckte att det räckte med färre saker. Efter att vi skrivit upp allas saker på tavlan, så röstade vi sedan fram 5 saker som vi tillsammans i klassen tyckte var viktigast att ha:

  • mat
  • vatten
  • hus
  • medicin
  • lägereld

 

Vi ritade även bilder som symboliserar att barnkonventionen är för alla barn. Vi har även en flaska i klassrummet där vi kommer att fylla på med kulor för varje gång vi arbetar med någon av barnkonventionens artiklar. Kommer nog bli svårt att få till alla 54, men på slutet av året kan vi se hur många kulor det finns i burken…

IMG_8954[1]

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén