Nytt skrivprojekt är igång. Denna gång handlar det om ”livet på en pinne. Inspiration kommer från Maria Nilsson Thore.  Det här är en klurig bok som man kan läsa och fundera mycket kring. Vad är livet på en pinne? Vad betyder det? Vi läser ett uppslag i taget och sedan gör eleverna en skrivuppgift till. När vi skriver så tänker vi noga på:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 svenska

Det här är ett arbete som kommer att fortsätta under några veckor.