1C

Följ med i vårt arbete

Sida 2 av 13

Svenska: högläsning

Läsning är något vi gör mycket i åk 1. Det är parläsning, tyst läsning, körläsning och inte minst att lyssna på högläsning. Just nu har vi denna högläsningsbok:  Förutom att lära sig att avkoda texten och få flyt i läsningen handlar det mycket om att förstå det vi läser. Så när jag som lärare läser för eleverna har vi oftast ett uppdrag. Det kan handla om att plocka ut ord som de inte förstår, eller att rita egna bilder till en text. Vi kan även läsa en del av boken och eleverna får i uppdrag att skriva vad de tror händer sedan…

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 1 svenska

Bästa boktipsen

Här kommer ett nytt boktips!

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=P6r0Vh2odGM

 

 

 

Religion

Ett av de stora målen i religionsarbetet har varit:

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i SO

Här var det Anna som var planeraren och dokumentatören och uppgiften gick ut på att sätta sig in i huvudpersonernas tankar i  välkända berättelser ur bibeln. Resultatet blev intervjuer som filmades med Green screen. Bilder som eleverna får använda valdes ut från Pixabay.

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=4YWQswxC9Q4

 

Musik: skapa ”brainbreaks”

Forskningen kring pulshöjande aktiviteter har ökat de senaste åren och detta har visat sig ge stor positiv effekt för inlärning. Även små ”brainbreaks” har visat sig vara en effektiv metod för att återfå koncentration. Se gärna det här klippet från skolor i Helsingborg som använder sig av brainbreaks https://www.svtplay.se/klipp/12989724/har-dansar-eleverna-sig-till-smartare-hjarnor

Vi startade i höstas med att skapa en rörelseramsa, där  varje elev ansvarade för att bidra med en rörelse. Dessa sattes sedan ihop till en gemensam rörelsepaus och avslutningsramsa. Vi har också haft ett snurrhjul i klassrummet, där någon elev snurrar hjulet och det stannar på en rörelse som alla gör. Men nu var det dags för en ny ramsa och vad passar bättre än att fånga upp elevernas stora intresse Melodifestivalen och ännu mer Bröderna Norbergs parodier på Mello.

Musicerande och musikskapande

Ur: Lgr 11 centralt innehåll i ämnet musik åk 1-3

Arbetet startade med att eleverna delades upp i grupper, i dessa grupper fick de sedan bestämma vilken sång de ville göra om och fundera på vilka rörelser som skulle passa till. Efter att de hade tränat ihop sig så filmandes eleverna med en green screen bakgrund. Arbetet avslutades med att hitta godkända bilder som bakgrund. Denna gång togs bilderna från Pixabay.

Så får vi lov att presentera (dansa gärna med och framför allt sjung gärna med)….

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Lk2fJ0SMZZI

 

 

 

Programmering

Vi har arbetat vidare med Programmera mera från UR och i det här programmet pratades det om vikten av att kunna sortera när man programmerar. Sortering har vi ju tidigare under terminen arbetat med en hel del. Men något som vi inte har gjort så mycket är att testa programmering på en påhittad robot, i detta fallet oss själva. Med hjälp av utskriftsmaterial från Kodboken så byggde eleverna egna banor. Sedan fick de lägga en kod som tillslut testades genom att en av eleverna fick agera robot.

Serierna börjar ta form…

Idag var det dags att börja skriva och rita de egna serierna, men det helade startade med lite serieinspiration i form av en portfölj full med papper, pennor och sudd…

Oj vilket intresse! Det var flera som önskade fortsätta på fritids…

Här är några av framsidorna, viss blir man sugen på att läsa vidare!

Så här såg det ut förra veckan när vi invigde vår serietidningslåda. Koncentrationen var på topp, många gånger kom eleverna och visade saker som de hittade i tidningarna som vi hade pratat om. Det kunde vara olika pratbubblor, symboler eller ansiktsuttryck.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet svenska

Fortsättning på arbetet med serier

Vi har idag fortsatt arbetet med serier och med hjälp av en handledning från http://serieriundervisningen.se/ så har vi idag lärt oss mer om pratbubblor, symboler och hur man med små förändringar kan ändra bilders känslostämning.

 

Eleverna fick sedan träna på dessa saker genom att använda påbörjade serier

Vi tog även hjälp av Emmas serietecknarskola vi såg två avsnitt och här var det fler som ville se mer, många bra förslag fick vi…

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i svenska

Programmering

I arbetet med programmering har vi nu startat upp med att följa en serie som heter Programmera mera. I första programmet handlade det om vikten av att kunna se mönster när man programmerar. Den första uppgiften eleverna fick göra var att följa ett mönster på ett armband men det skulle göras 5 gånger och det gick på tid…

 

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. Ur Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i matematik

Vi fick också lära oss om datorns ”alfabet” eller maskinkod ASKII tabellen. Där eleverna fick testa att skriva egna ord med hjälp av ettor och nollor.

 

Svenska: Serier

Det senaste numret av Bamse hade ett avsnitt som handlade om källkritik, så vi passade på att slå ihop arbetet med källkritik med skrivning och läsning. Vi började med att läsa första delen i tidningen, sedan fick var och en skriva ett eget slut.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Ur Lgr 11 kunskapskrav åk 1 i svenska

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i svenska

SO: Religion

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet SO

Vi har startat igång ett stort tema i SO som handlar om religioner. Planeringen av detta tema står Anna (vfu) för och hon kommer dessutom att blogga om detta på hennes sida. http://zwanvo.weebly.com/tema-resv In och läs, så roligt har vi haft!!! Som Anna har skrivit så har vi haft en diakon från Knivsta pastorat som har berättat en berättelse som finns med i judendommen, kristendomen och islam. Första gången handlade det om Noaks ark och senast handlade det om Josef. Till första berättelsen fick eleverna skapa ett blad som skulle symbolisera hopp. Till den andra lektionen fick eleverna arbeta med ord som är snälla, som kan bygga upp vänskap.

Eleverna har även arbetat med fakta kring de olika religionerna och arbetet är långt ifrån klart utan fortsätter nu efter sportlovet…

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén