1C

Följ med i vårt arbete

Om

Vilka är vi?

Vi är en förskoleklass med 18 elever som tillsammans med vår lärare kommer att driva denna blogg. Vi är nybörjarbloggare som kommer blanda allt mellan himmel och jord på bloggen. Ofta kommer vår lärare skriva och vi står för bilder och filmer.

Syftet med bloggen är att vi ska lära oss massor om det skrivna språket, och om hur vi kan skapa en brygga mellan hem och skola. Vi vill ge anda en chans att se vårt arbete vi gör i klassrummet. Vi arbetar mycket med hur vi är mot varandra och med bloggen hoppas vi börja pratet om hur vi även är mot varandra på nätet.

Om tävlingsbidraget

Eftersom att ett av våra mål med bloggen är att vi ska börja prata om hur vi beter oss på nätet så kommer vi att prata om upphosrätt och källor. Vi arbetar under licensen Creative commons. Om vi använder oss andras bilder så söker vi bilder som är licensierade under Creative commons. Alla elever som syns på filmer eller bilder har själva gett sitt samtycke, dessutom har vårdnadshavarna skriftligen godkänt att de elever som finns med får göra det.

Mål från läroplanen

I läroplanen (Lgr 11) för skolan står det att:

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”

Det står även att eleverna i skolan ska få chans att prova och visa olika arbetssätt:

”Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

  • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer

Vad vi lär oss

I arbetet med bloggen lär vi oss att arbeta digitalt. Både att skapa digitalt material såsom filmer och bilder, men även att skriva och arbeta i olika skrivprogram både på dator, lärplattor och smartphones. Vi lär oss också att blogga och allt vad det innebär med att synas på nätet och skriva på nätet. Det är även spännande att se att det vi gör i klassrummet har en mening för andra, det är andra som tycker att vårt arbete är intressant och är inne och läser och tittar på vår blogg.

Varför vi ska vinna

”För att vi har lärt oss att göra filmer. Vi vill vinna pengar för att kunna åka till hoppgropen i Uppsala. Om vi vinner vill vi också hjälpa andra som behöver hjälp, både djur och människor. Vår blogg är bra för att vi i klassen får skriva och ta bilder. Det är barnen som får sätta dit bilderna och bestämma om vad som ska finnas på bloggen. Vi tycker att det är väldigt roligt att blogga.”

 

 

  1. Patrik

    Hej! Världens bästa blogg, hälsningar Tula stolt.

Kommentera

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén