Vi har börjat med en ny NTA-låda. Denna gång kommer det handla om att balansera och väga. Mer information om NTA och om temat finns här: http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/Balansera-och-vaga/

Vårt första uppdrag gick ut på att balansera en pappersfjäril och se vad som händer när tyngden förändras med hjälp av ett gem. Många tyckte att det var svårt att hitta balanspunkten på fjärilen och ännu svårare när gemet sattes på. Men någon hittade och balanspunkten snabbt och kunde berätta för de andra att balanspunkten flyttas mot gemet och då blev det lättare. Någon kom jämförelsen med en gungbräda och berättade om vikten var ojämn så kunde man flytta sig lite på gungbrädan och sedan gick det att gunga.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO