Den här veckan har vi arbetat med knoppisar. Vi startade arbetet med att i halvklass leta knoppisar ute i skolskogen. Sedan tittade vi korta filmer inne i klassrummet och målade med pastellkritor varsin knoppisbild.

IMG_0597 IMG_0598 IMG_0603

Arbetat har sedan fortsatt under veckan och eleverna har gjort egna knoppisar, skrivit korta faktatexter och arbetat med ett trädmemory. Så här fint har vi det i fönstret efter veckans arbete:IMG_0613

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Ur: Lgr 11 2.2 kunskaper