Vi kallar det fortfarande för Grej of the day fast vi inte gör det varje dag, men det är ett återkommande moment och när det går för länge mellan gångerna så frågar eleverna lite oroligt om vi har slutat med det…

Den här veckan handlade det om Supermånen.

img_2576

img_2578 img_2577

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO