I höstas följde eleverna en eks förvandling inför vintern och i samband med detta samlade vi in några ekollon som vi la i vatten med förhoppning om att vi skulle få följa ekens väg från ekollon till ekträd. I början var det inte så mycket som hände och intresset för ekollonen som låg i en burk förnstret var inte så stort. Men sakta började det komma små rötter och ekollonen flyttades till små vaser och då började intresset från eleverna komma. Nu få våra miniekar dagliga inspektioner då det är många som vill se vad som har hänt under natten…

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO