1C

Följ med i vårt arbete

Kategori: Svenska (Sida 2 av 6)

Svenska: Serier

Det senaste numret av Bamse hade ett avsnitt som handlade om källkritik, så vi passade på att slå ihop arbetet med källkritik med skrivning och läsning. Vi började med att läsa första delen i tidningen, sedan fick var och en skriva ett eget slut.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Ur Lgr 11 kunskapskrav åk 1 i svenska

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i svenska

Dilemma och källkritik

Vi startade med att läsa ett dilemmakort som handlade om hur eleverna skulle göra om någon hade med sig godis. En av eleverna på kortet fick erbjudande om att smaka om hen inte berättade för någon om godiset. Här fick eleverna i klassen starta med att fundera enskilt hur de skulle ha gjort i denna situation. Sedan fick de berätta sin tanke för bordsgruppen. Bordsgruppen skulle sedan komma överens om en lösning och dramatisera denna för klassen. Det gick inte lång tid förrän eleverna frågade om vi inte kunde filma med greenscreen, så självklart gjorde vi det.

Vi fick se olika sätt att lösa dilemmat och under det här arbetet får alla chans att visa sin åsikt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Ur: Lgr 11 syftet med ämnet SO

Arbetet gick sedan vidare med att vi skulle välja bilder till vår film, för att få en annan bakgrund. Vi passade då på att prata källkritik och vilka bilder vi får använda. Vi tog först hjälp av ”Vovvevloggen” på UR skola http://urskola.se/Produkter/197497-Hur-vet-du-det-Sa-googlar-du Vi lärde oss en hel del om de frågor vi ska ställa oss innan vi tror på det som står på sidan och vi fortsatte arbetet med att prata om upphovsrätten. Här var det många elever som höll med om att det var bra att det är vi som äger bilderna vi har tagit på vår blogg, så att om någon vill använda dem, så måste de fråga oss först. Vi arbetade vidare med att leta reda på en sida med bilder som vi fick använda. Vi hittade Pixabay så alla bilder i filmen kommer därifrån. Eleverna fick sedan använda appen Green Screen by Do ink för att lägga in filmer och bilder… Här är resultatet:

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Ur Lgr 11 Syftet med ämnet teknik

 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet. Ur Lgr 11 Syftet med SO

Bästa boktipsen

Om ni har slut på fantasin när ni väljer böcker, så kommer här ett boktips…

Svenska: skriva dikter

Vi upplever många olika texttyper varje dag i skolan, nu senast har det handlat om dikter. Vi har läst en dikt i Läsdax som heter spår.

Efter att vi har läst dikten, gissat vad det kunde vara för djur som hade lämnat spåren och tittat på diktens uppbyggnad så började vi göra egna dikter.

Det var många nöjda poeter i klassen som ville få sin dikt uppläst eller läsa upp sin dikt själv.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Lgr 11 centralt innehåll åk 1-3 svenska

 

 

 

Bästa boktipsen flera avsnitt…

Sekreteraren på bloggen ligger lite efter i uppdateringen men här kommer i alla fall lite uppdateringar på bokpodden. Kanske kan vara bra att lyssna på innan nästa besök på biblioteket eller bokaffären.

 

 

 

Målträning

Mål

Skolans mål är att varje elev

 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

Ur: Lgr 11 Elevernas ansvar och inflytande

I vår klass pratar vi mycket om mål och vad eleverna tränar på i de olika arbeten som vi gör. Här blir det också naturligt att vi ser att vi tränar på olika saker. Så här kan det se ut i vårt klassrum när alla har fokus på att träna på sitt eget mål.

 Här tränas det på att skriva snygga bokstäver.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. Lgr 11 Kunskapskrav åk 3 svenska.

 Här tränas det på läsförståelse.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 svenska

 Här tränas det på stavning 

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 svenska

 Här tränas det på att få läsflyt genom att läsa korta texter med flera småord.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 svenska

Nytt år nya möjligheter :)

Årets första skoldag började med lite fördjupning om egna mål, både mål som kommer tränas på i skolan och mål som kan tränas hemma.

img_2863 img_2864 img_2866 img_2867

Så nu är det bara att börja…

Programmering

Vi är igång med att programmera olika spel. Här kommer en länk till det första spelet som är klart, spela gärna! Samla ostar, men se upp för både skalbaggar och spöket…

https://scratch.mit.edu/projects/131344751/#fullscreen

 

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Läsutmaning

Under oktober månad har vi i klassen haft en läsutmaning. Den har genomförts tillsammans med vårdnadshavare och den gick ut på att varje dag läsa 15 min hemma och 15 min i klassrummet. För varje 15 minuters läsning hemma har eleverna fått 1 kr. och för varje 15 min. läsning i skolan har hela klassen fått 2 kr. Eftersom att vi har en kompis som drabbats av cancer så var det självklart att det var till Barncancerfonden som pengarna skulle gå till.

2.1 Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål

Skolans mål är att varje elev

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen

Ur: Lgr 11 Del 2

 

Jag kan ju bara prata om klassrummet, men som de har läst och visst märks det att läsningen där hemma också har gått bra. För vilken läsutveckling vi ser… Vi har ju också sett att pengarna i burken hela tiden växer, så här såg det ut när det var dags att räkna ihop slutsumman:

img_2530  600 kronor!!!

Så var det dags för oss att bestämma hur vi skulle göra med pengarna. Vi startade med att titta på Barcancerfondens hemsida. Vi hittade ganska snabbt 3 olika alternativ:

 1. Julklapp https://www.barncancerfonden.se/julbutik/
 2. Insamling https://www.barncancerfonden.se/stod-oss/ge-en-gava/
 3. Supersnöret https://www.barncancerfonden.se/supersnoret/

Efter att vi tittat på de olika alternativen fick alla eleverna fundera själva vad de vill att pengarna skulle gå till. Sedan fick alla skriva en argumenterande text.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. (Ur: Lgr 11 Centralt innehåll i ämnet svenska.)

img_2531 img_2532 img_2533

När alla skrivit sina texter, så var det dags för att framföra sina åsikter och tankar. Alla elever fick i uppdrag att presentera och övertyga om varför deras alternativ var det som vi skulle rösta på.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. (Ur: Lgr 11 centralt innehåll i ämnet svenska.)

img_2552 img_2553

När alla hade berättat sitt tänk så röstade vi och beslutet blev att vi skulle skänka pengarna till insamling med argumenten att det skulle gå till forskning och mediciner.

img_2551

Nöjda deltagare i läsutmaningen. Tack alla ni som har hjälpt till under resans gång…

Målträning

Vi pratar ofta om vad vi tränar på i klassrummet. Vi pratar både om kunskapskraven i Lgr 11 men även om individuella mål. Just nu arbetar vi i SO med kunskapskravet:

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Före vi startar arbetet pratar vi då om vad det är vi ska kunna när vi är klara, så att alla vet vad det är vi ska lära oss. I ämnet svenska kan det se annorlunda ut, där tränar eleverna på olika saker på samma uppgift. Idag på halvklasslektionen så läste eleverna upp sagor de tidigare skrivit, sedan fick de titta på sin text och fundera på vad de behövde träna på. Många glada tillrop blir det när någon elev ser att hen behöver träna på samma sak som någon annan.

”Jag tränar på att ha vässad penna och att skriva snygga bokstäver som står på raden”   img_2543

”Jag tränar på att stava”   img_2544

”Jag tränar på att skriva mellanrum och att skriva på raderna” img_2545

”Jag tränar på att skriva med små bokstäver” img_2546

”Jag tränar på att skriva frågetecken och utropstecken”  img_2547

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén