1C

Följ med i vårt arbete

Kategori: NO (Sida 1 av 4)

NTA

Även om vi närmar oss slutet av terminen så pågår det fullt med arbete i klassrummet. Den här veckan har vi testat att väga med hjälp av en balansvåg. Många spännande diskussioner om vad som var lättast och vad som var tyngst. Vi har även lärt oss ett nytt ord: kalibrera…

Svenska/NO

Vi har under senaste veckorna planerat att göra en kokbok. Eftersom att vårt tema detta år är hälsa och rörelse så har vi pratat om vad som är nyttigt för kroppen och sedan bestämde vi oss för att göra en kokbok som innehåller nyttiga mellanmål.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Ur: Lgr11 kunskapskrav i NO åk.3

Eleverna har i grupper sökt (och övat källkritik) efter recept med hjälp av lärplattorna. De har arbetat i par och tillsammans skrivit ner de ingredienser som behövdes samt tillvägagångssätt.  Vi har sedan tagit reda på information om hur vi ska fota vår mat för att få bäst bilder.

Bildframställning

Igår var det sedan dags att göra allt mellanmål. Så spännande att få vara med när eleverna läser/följer recept och sedan dekorerar för att till slut fotografera.

Idag har vi börjat arbetet med att sätta samman bilder med text till den gemensamma kokboken.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Ur: Lgr 11 kunskapskarav åk 3 i ämnet svenska.

Dilemma och källkritik

Vi startade med att läsa ett dilemmakort som handlade om hur eleverna skulle göra om någon hade med sig godis. En av eleverna på kortet fick erbjudande om att smaka om hen inte berättade för någon om godiset. Här fick eleverna i klassen starta med att fundera enskilt hur de skulle ha gjort i denna situation. Sedan fick de berätta sin tanke för bordsgruppen. Bordsgruppen skulle sedan komma överens om en lösning och dramatisera denna för klassen. Det gick inte lång tid förrän eleverna frågade om vi inte kunde filma med greenscreen, så självklart gjorde vi det.

Vi fick se olika sätt att lösa dilemmat och under det här arbetet får alla chans att visa sin åsikt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Ur: Lgr 11 syftet med ämnet SO

Arbetet gick sedan vidare med att vi skulle välja bilder till vår film, för att få en annan bakgrund. Vi passade då på att prata källkritik och vilka bilder vi får använda. Vi tog först hjälp av ”Vovvevloggen” på UR skola http://urskola.se/Produkter/197497-Hur-vet-du-det-Sa-googlar-du Vi lärde oss en hel del om de frågor vi ska ställa oss innan vi tror på det som står på sidan och vi fortsatte arbetet med att prata om upphovsrätten. Här var det många elever som höll med om att det var bra att det är vi som äger bilderna vi har tagit på vår blogg, så att om någon vill använda dem, så måste de fråga oss först. Vi arbetade vidare med att leta reda på en sida med bilder som vi fick använda. Vi hittade Pixabay så alla bilder i filmen kommer därifrån. Eleverna fick sedan använda appen Green Screen by Do ink för att lägga in filmer och bilder… Här är resultatet:

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Ur Lgr 11 Syftet med ämnet teknik

 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet. Ur Lgr 11 Syftet med SO

NTA

Vi har börjat med en ny NTA-låda. Denna gång kommer det handla om att balansera och väga. Mer information om NTA och om temat finns här: http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/Balansera-och-vaga/

Vårt första uppdrag gick ut på att balansera en pappersfjäril och se vad som händer när tyngden förändras med hjälp av ett gem. Många tyckte att det var svårt att hitta balanspunkten på fjärilen och ännu svårare när gemet sattes på. Men någon hittade och balanspunkten snabbt och kunde berätta för de andra att balanspunkten flyttas mot gemet och då blev det lättare. Någon kom jämförelsen med en gungbräda och berättade om vikten var ojämn så kunde man flytta sig lite på gungbrädan och sedan gick det att gunga.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO

Eken

I höstas följde eleverna en eks förvandling inför vintern och i samband med detta samlade vi in några ekollon som vi la i vatten med förhoppning om att vi skulle få följa ekens väg från ekollon till ekträd. I början var det inte så mycket som hände och intresset för ekollonen som låg i en burk förnstret var inte så stort. Men sakta började det komma små rötter och ekollonen flyttades till små vaser och då började intresset från eleverna komma. Nu få våra miniekar dagliga inspektioner då det är många som vill se vad som har hänt under natten…

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO

Nytt år nya möjligheter :)

Årets första skoldag började med lite fördjupning om egna mål, både mål som kommer tränas på i skolan och mål som kan tränas hemma.

img_2863 img_2864 img_2866 img_2867

Så nu är det bara att börja…

Grej of the day

Vi kallar det fortfarande för Grej of the day fast vi inte gör det varje dag, men det är ett återkommande moment och när det går för länge mellan gångerna så frågar eleverna lite oroligt om vi har slutat med det…

Den här veckan handlade det om Supermånen.

img_2576

img_2578 img_2577

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO

NO: svampar

Det kom ett brev, självklart var det undertecknat med Pelle… Han hade svarat på våra frågor som bland annat handlade om hans hus i klassrummet som har formen av en svamp. Men han funderade även på om vi hade arbetat något med just svampar… Det hade vi ju inte så det passade perfekt. Vi startade igång 4 stationer

  • Faktafilm om svampar

 

  • Skapa svampar i modellera img_2320 img_2319
  • Faktatext samt skrivande om svampar img_2324
  • Lyssna på Zvamp kramp

https://www.youtube.com/watch?v=MKWbQPxd0zs

samt äta lite annorlunda svampar…   img_2323 

 

Kemins dag 21/10

I fredags firade vi Kemins dag med att genomföra ett experiment kopplat till årets tema hälsa. Experimenten genomfördes med hjälp av http://www.ikem.se/vi-arbetar-med_1/for-skolan-larare-och-elever/kemins-dag

Vi startade med att titta på en film om hur vattenrening går till http://urskola.se/Produkter/165662-Jobb-i-staden-Janne-gor-dricksvatten. Eleverna fick fundera på vad de trodde skulle hända när vi hade i kemikalier i smutsigt vatten. Sedan genomförde vi experimentet och fick följa kemikaliernas arbete i vattnet. Mycket spännande och flera av eleverna var framme och tittade på burken flera gånger för att se förändringen i vattnet.

img_2315 img_2314

Bilderna blev kanske inte de bästa, men på första bilden har vi precis stoppat i kemikalier i vattnet och på den andra bilden har kemikalierna börjat ”klumpa” ihop smutsen så att det är lättare att separera den från det rena vattnet…

 

Ur LGR 11 Kunskapskrav åk 3 NO

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Cut up poems/ vårdikter

Vi har under hösten och vintern skrivit årstidsdikter utifrån våra sinnen, när det kom till vårdikten var det dags att testa något nytt. Vi utgick från ”Kanel och Kanin letar efter sommaren”.

IMG_0681

Alla elever fick en av dikterna från boken och uppdraget var att klippa ut ord och sätta ihop dem till en egen dikt.

IMG_0682IMG_0683

Resultatet:

IMG_0687 IMG_0688 IMG_0685 IMG_0684

Sida 1 av 4

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén