Förra veckan startade vi med dans på idrotten och här utgick vi från ”Livet i Bokstavslandet”. Varje avsnitt avslutas med en dans och eleverna fick arbeta i sina bordsgrupper.

Rörelse

• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

• Enkla lekar och danser och deras regler.

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ur: Lgr 11 centralt innehåll i idrott åk 1-3

 

Eleverna fick börja med att titta på dansen, sedan fick de i gruppen fördela rollerna. Några valde att alla dansade lika, medan någon delade upp sig och följde varsin person i Bokstavslandet.

 

IMG_9585[1]

Dansen i Bokstavslandet Klicka på länken för att se original dansen. Det är de sista minuterna/kapitlet som är själva dansen.

Sedan började själva träningen och det började lite trevande för att sedan dansas för fullt i idrottshallen. Vi behöver nog träna en gång till innan vi är redo för uppvisning för de olika grupperna, kanske kommer det en inbjudan till dansföreställning i Januari…

IMG_9586[1]