1C

Följ med i vårt arbete

Barnkonventionen

Arbetet med barnkonventionen har varit i full gång denna vecka. Vi har fokuserat på de fyra artiklarna som sammanfattar hela konventionen:

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

  • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Informationen är hämtad från Barnombudsmannens hemsida. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

Eleverna har arbetat i bordsgrupper och själva bestämt hur de vill visa sin tilldelade konvention. Resultatet har vi satt ihop till en film, så luta er tillbaka och ta del av denna films viktiga budskap…

Kunskapskravet för åk 3 i SO som vi har arbetat mot:

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

 

Föregående

Bästa boktipsen…

Nästa

Kemins dag 21/10

2 kommentarer

  1. Maria

    Så bra och viktig film om barnkonventionen !

  2. Maria Skargren

    Vilken jättebra och fin film om ett väldigt viktigt ämne!

Kommentera

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén